Надконс

Kонсултантски услуги в областта на строителния надзор

За нас

Фирма НАДКОНС ЕООД е основана през 2003 г., с основна дейност – предлагане на консултантски услуги в областта на строителния надзор, в т.ч. оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти. От 2004 г. дружеството притежава лиценз за Консултант.

НАДКОНС упражнява дейността си посредством наети физически лица, специалисти с магистърска степен и стаж минимум 6 години по части „Архитектура”, „Конструкции”, „Геодезия”, „Електро”, „Водопровод и канализация”, „Отопление, Вентилация и Климатизация”, „Технология”, „Телекомуникации”, „Пътно строителство”, „Пожарна безопасност”, „Опазване живота и здравето на хората”.

През годините на своето съществуване, фирма НАДКОНС специализира дейността си в областта на строителни обекти от 2, 3, 4 и 5та категория според ЗУТ. Служителите й са добре запознати със специфичните проблеми при строителството на подобни сгради, както и с начините за тяхното решаване.

През последните години енергийната ефективност започна да придобива все по-голямо значение и от 2008 г. тя е неотменна част от процеса на строителство на нови сгради. За да отговори на нуждите на пазара, от началото на 2011 г. фирма НАДКОНС работи в тясно сътрудничество с фирма СРЕДЕЦ ИНВЕСТ 2008 ООД, специалист в областта на енергийната ефективност. Целта на това сътрудничество е да бъдат обхванати всички необходими дейности, свързани със строежа, завършването и сертифицирането на нови и съществуващи сгради и да бъдe предложен пълен комплект услуги на конкурентни цени.